Vivica B.V. Algemene voorwaarden

Een ieder die gebruik maakt van Vivica heeft kennis genomen van, en gaat akkoord met, onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden voor gebruik van het Vivica platform:
Het gebruik van Vivica wordt bepaald door deze overeenkomst. Vivica is een dienst van Vivica B.V.. Vivica B.V. is gevestigd aan de Irenesingel 19, 7481 GJ, Haaksbergen, Nederland. Vivica B.V. biedt geen medisch advies en stelt geen diagnose. 

Patiënt en arts zijn verantwoordelijk voor goede en accurate registratiegegevens. Patiënten en zorgprofessionals zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens waarmee zij toegang hebben tot het Vivica platform en app. Vivica B.V. is eigenaar van alle rechten van de Vivica dienstverlening. Vivica B.V. geeft, deelnemende zorgverleners, een persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie voor het gebruik van de Vivica dienst voor de duur van het betreffende contract.

Vivica B.V. geeft een patiënt, nadat de behandelend arts een registratie voor de betreffende patiënt heeft aangemaakt, een persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie voor het gebruik van de Vivica dienst.

De gebruiker van Vivica is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid (o.a. goede virusbescherming) en integriteit van de computer waarmee de website geraadpleegd wordt, en de meetgegevens worden overgedragen. Indien één van de meegeleverde materialen niet goed functioneert, kan dat gemeld worden aan de Vivica helpdesk. Deze beslist, in overleg met de gebruiker, over een passende oplossing.

Vivica B.V. heeft een hele reeks maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat die informatieoverdracht veilig en betrouwbaar gebeurt. Alleen gebruikers met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord kunnen gebruik maken van de beveiligde website. Gegevens worden opgeslagen op computersystemen die in een streng beveiligde omgeving staan. Vivica B.V. handelt in overeenstemming met alle nationale en internationale regels op het gebied van veilige informatieoverdracht.

Vivica B.V. handelt conform normen zoals 'informatiebeveiliging in de zorg, NEN7510, 7511 en 7512' en normen voor het veilig gebruik van wachtwoorden (NEN12251). Alleen de patiënt en zorgprofessionals hebben toegang tot de persoonsgegevens. De patiënt moet Vivica B.V. uitdrukkelijk toestemming geven om gegevens op te slaan en beschikbaar te stellen aan de zorgprofessional(s). Daarnaast heeft Vivica B.V. contracten met zorginstellingen en artsen waarin zij Vivica B.V. machtigen patiëntgegevens te verwerken. Bescherming van de privacy wordt uitvoerig beschreven in de privacyverklaring.

Beschikbaarheid Vivica dienstverlening
Vivica B.V. streeft naar een beschikbaarheid van haar dienstverlening van 24 uur per dag, 7 dagen per week (24/7). Hiervoor heeft Vivica B.V. verschillende technische maatregelen genomen. Vivica B.V. kan niet garanderen dat de 24/7 beschikbaarheid in alle gevallen gerealiseerd wordt. Vivica B.V. aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site danwel voortkomend uit technische gebreken.

Verwijzing Nederland ICT voorwaarden 2014
Naast bovenstaande zijn op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten van Vivica B.V., voor zover niet in tegenspraak met bovenstaande, de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Contact
Social media
Certificering