Vivica Health & Lifestyle voor   

Omdat je je cliënten de aandacht wilt geven die ze nodig hebben!

Als Leefstijlcoach wil je toch alleen maar coachen!

Bent u een leefstijlcoach en voert u een erkende Leefstijlinterventie uit als CooL, SLIMMER, De Beweegkuur, Samen Sportief in Beweging of X-Fittt, dan ondersteunt het Vivica platform u bij zowel de coaching, de verplichte registraties als de administratie. Met uw eigen coachingsomgeving beschikt u over alle tools om uw cliënten optimaal te begeleiden, te coachen of te informeren.

Wij realiseren ons dat u als leefstijlcoach gevraagd wordt veel administratieve handelingen te verrichten. De verplichte registraties voor het RIVM GLI-register waarbij de beantwoording van de vragenlijsten, de toestemmingsverklaringen, de periodieke metingen, de aanwezigheidsregistraties voor ieder persoon dient te worden doorgevoerd. Daarnaast dient u voor de declaraties aanwezigheid te registreren en de controles uit te voeren of de declaraties binnen het tijdvak gevalideerd zijn. Al deze handelingen tezamen voor al uw groepen met een aanzienlijk aantal deelnemers vragen erg veel tijd. Dat is nu precies waar we u als coach het gebruiksgemak laten ervaren. Alle bovengenoemde handelingen hebben we geautomatiseerd door de app of het dashboard. Het gebruik van het Vivica Health & Lifestyle platform levert al snel een tijdsbesparing op tot wel 90% van uw reguliere tijdsbesteding.
Coaching

Aanvullend op uw reguliere coaching voorziet uw dashboard u van de voortgangsinformatie en onderhoudt u met uw eigen app contact met uw cliënt of groepen. 

Administratie

De verplichte registraties worden door uw dashboard geautomatiseerd uitgevoerd. Via de koppeling met het GLi-register bespaart u waardevolle tijd die u nu aan uw cliënten kunt besteden. 

Facturatie

Alle declaraties geautomatiseerd ter controle voor u klaarzetten. Met een druk op de knop verzendt u uw bestanden of exporteert u deze naar wens. 

Vivica geeft u alle coachingsintrumenten die u nodig heeft

Binnen uw eigen dashboardomgeving beschikt u over een breed scala van coachingsinstrumenten en content waarmee u elke groep of cliënt de ondersteuning kunt geven op weg naar een gezonde leefstijl en het behalen van doelen. Met alle BRAVOS modules kunt u volledig op de individuele persoon afgestemde en berekende zorgverlening aanbieden. Maatwerk vanuit u als coach of samen met de diëtist, de fysiotherapeut, de psycholoog of andere betrokkenen. Zorgverlening zoals het past of gewenst is!
Bewegen

U beschikt over een uitgebreide bibliotheek met artikelen, video's en podcasts gericht op bewegen en sporten. Met de ruim 800 oefenvideo's stelt u tevens oefensessies samen voor gepersonaliseerde of groepscoaching. Het zelfstandig registreren van activiteiten is een standaard module in de app.

Voeding

Met de voedingsmodule geeft u algemene voedingsadviezen of gepersonaliseerde berekeningen op macro- of micronutriëntenniveau. Interactief volgt of adviseert u uw patiënt of cliënt. Met de voedingsdatabase, diverse producten en recepten heeft u alles in huis voor een medisch advies of gezonde leefstijl.

Ontspanning & slaap

Vanuit uw dashboard voorziet u uw patiënten/cliënten van passende voorlichting, oefeningen of vragenlijsten op het gebied van slaap, ontspanning of welbevinden. De app is eveneens voorzien van een bibliotheek waar de nodige informatie of favorieten geraadpleegd kan worden.

Roken

Monitor uw cliënt/patiënt op rookgedrag en geef de juiste tips of stel artikelen beschikbaar die handvat en inzicht geven bij het stoppen met roken.

Alcohol

Coach en volg uw clïent/patiënt op het gebruik of minderen van overmatig alcoholgebruik. Informeer met tips of andere content beschikbaar in de Vivica bibliotheek.

Gedrag en motivatie

Motiveer of coach uw cliënt met uw eigen content of maak gebruik van de Tiny Habits methode, video's, artikelen, podcasts of e-learnings. 

Overige mogelijkheden in overzicht

Inzicht in metingen per cliënt of groep

Bekijk alle GLi-metingen van uw cliëntgroepen in 1 overzicht

Chatfunctie voor groepen

Elke groep beschikt over een eigen groepsapp inclusief een coachpositie

Slimme chatbox

Chats die automatisch worden verstuurd en kunnen worden voorzien van specifieke informatie of content

Bibliotheek met wetenschappelijke onderbouwde content

U beschikt over een uitgebreide bibliotheek met een diversiteit aan artikelen, video's, e-learnings en andere content met wetenschappelijke basis

Kant- en klare programma's

Maak gebruik van programma's of stel uw eigen programma' samen

Koppeling met activity trackers

Inzicht in de gegevens van activity trackers van uw cliënten. Koppel alle soorten trackers via Apple Health of Google Fit

E-learning module

Maak gebruik van e-learningmodules voor leefstijl of stel uw eigen e-learningmodule samen voor uw cliënten

Geautomatiseerde consent bewaking

Volledig geautomatiseerde consentbewaking voor het verplichte GLi-register

Centrale registratie bijeenkomsten

Registreer eenvoudig en op 1 plek de aanwezigheid van uw deelnemers

Overzicht groepsbijeenkomsten

Zowel voor u als voor uw cliënt is in de app een overzicht van alle geplande bijeenkomsten opgenomen. Inspireer met persoonlijke video's of introducerende teksten

Overzicht persoonlijke bijeenkomsten

Zowel voor u als u cliënt in de app een overzicht van alle geplande persoonlijke gesprekken. Inspireer met persoonlijke video's of introducerende teksten

Verslaglegging's templates naar keuze

Kies uw model van verslaglegging en registreer de belangrijkste gegevens in een standaard, COM-B, SOEP of andere template

Samenwerken met andere coaches

De multidisciplinaire en multitennant omgeving maakt het mogelijk samen te werken vanuit 1 omgeving

Speciaal voor Leefstijlloket

Voor leefstijlloketfunctie voor logistieke optimalisatie van aanmeldingen en centrale afhandeling van administratieve werkzaamheden 

Contact
Social media
Certificering