Vivica voor ziekenhuizen   

Zorgpad ondersteunende leefstijlbegeleiding en thuismonitoring voor, tijdens of na de behandeling

Eén platform, één integratie en voor elke vakgroep inzetbaar!

Leefstijlbegeleiding wordt op dit moment binnen steeds meer zorgpaden in het ziekenhuis geïntegreerd. Zowel als preventieprogramma, tijdens een behandeltraject, tijdens chronische aandoeningen of als nazorg. Bij veel zorgpaden is er voldoende bewijslast om de effectiviteit op zowel uitkomstenverbetering, verbeterde kwaliteit van leven als kostenverlaging aan te tonen.
U staat daarbij voor het dilemma een keuze te moeten maken uit het brede aanbod waarbij u vaak gedwongen wordt contracten aan te gaan met meerdere leveranciers om alle wensen in te vullen. 

Met Vivica beschikt u over 1 platform inzetbaar voor elke domein of vakgroep binnen uw ziekenhuis. Voor elke vakgroep stelt u het dashboard naar behoefte en expertise in. Door de bouwstenen die voor de app beschikbaar zijn stelt u ook hier per vakgroep in welke functionaliteit gewenst zodat deze uw zorgverlening optimaal ondersteunt. Alle zorgverleners werken met 1 systeem en zijn met alle functies bekend. 

Beschikbare omgevingen

Vivica faciliteert inmiddels leefstijlbegeleiding vanuit o.a. de erkende Gli-programma's. Voor ziekenhuizen hebben we op dit moment omgevingen voor Bariatrie, Oncologie, Cardiologie, Prehabilitatie (Fit4Surgery), COVID, GGZ, Burnout, Neurologie, Allergologie en meer. Heeft u een wens voor een andere vakgroep neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Samenwerken met andere ziekenhuizen of -groepen

Een unieke functionaliteit in het Vivica platform is de ontwikkelomgeving voor een samenwerkingsverband. Binnen deze omgeving bouwt u met uw partners interventies of zorgpaden met de beschikbare content of content van uzelf. Elk aangesloten of deelnemend ziekenhuis kan daarbij over deze in de ontwikkelomgeving gemaakte interventies beschikken. De gezamenlijke data kan worden verzameld en ingezien. Kwaliteitsbewaking en uniforme uitrol in uw eigen handen!

Samenwerken met de 1e lijn of andere regionale partners

Er zijn bepaalde zorgpaden zoals prehabilitatie (Fit4Surgery) waarbij het samenwerken met 1e lijn fysiotherapie en diëtetiek gewenst is. Graag wilt u met elkaar de samenwerking en de uitvoering van protocollen kwalitatief standaardiseren en borgen. Data dient centraal te worden geregistreerd en het liefst automatisch. Dat alles is mogelijk met het Vivica platform. De door u geselecteerde 1e lijn samenwerkingspartners kunnen met inachtneming van veiligheidmaatregelingen en AVG worden toegevoerd aan uw Vivica omgeving. Inzicht voor alle betrokkenen, directe dataverzameling en centrale overzichten op de gewenste parameters.  

Koppeling met uw EPD

Vivica is gereed voor een koppeling met uw EPD van bijvoorbeeld Chipsoft of EPIC. We beschikken over diverse integratiemogelijkheden middels onze API. We ondersteunen o.a. open standaarden zoals HL7-FHIR en CDS-Hooks. Wilt u koppelen met andere leveranciers? Ook deze optie is mogelijk. Neem contact met ons op om deze mogelijkheden te bespreken.

Contact
Social media
Certificering