Vivica Health & Lifestyle voor   

Het platform voor leefstijlcoaching en thuismonitoring voor ziekenhuizen, zorggroepen, leefstijlcoaches, apothekers, paramedici en Interventie-ontwikkelaars

Vivica faciliteert een multidisciplinaire benadering van leefstijlcoaching en implementatie van preventieprogramma's in diverse zorgdomeinen

Leefstijlcoaching en andere curatieve of preventiegerichte programma’s worden steeds meer geïntegreerd in de zorg als ook het sociale domein. Samenwerking tussen alle betrokkenen en inzicht in voortgang met scores op doelen en periodieke meetresultaten, is hierbij belangrijk.

Het Vivica platform is een multidisciplinair platform dat bestaat uit een dashboard toegankelijk voor alle zorgverleners, coaches of andere betrokkenen en een app voor de deelnemer of patiënt. Met de 'BRAVOS' modules Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning en Slaap ondersteunt Vivica de uitvoering van medische zorgpaden, de Gecombineerde Leefstijlinterventie en andere curatieve of preventiegerichte programma’s. Door de diverse gebruikersposities in het dashboard faciliteert Vivica de integrale samenwerking in een ziekenhuis, netwerk of regio.

Van algemeen informatief tot volledig gepersonaliseerde zorgverlening

Binnen uw eigen dashboardomgeving beschikt u over een breed scala van programma's, instrumenten en content waarmee u elke interventie of zorgpad kunt aanbieden aan groepen, individuele patiënten of cliënten. Of u nu algemeen informatieve en monitorende zorgpaden aan patiënten/cliënten aan wilt bieden of volledig gepersonaliseerde zorg wilt leveren. Met Vivica heeft u beide mogelijkheden. Met alle 'BRAVOS' modules kunt u volledig op de individuele persoon afgestemde en berekende zorgverlening aanbieden. Maatwerk vanuit de diëtist, de fysiotherapeut, de psycholoog of andere betrokkenen. Zorgverlening zoals het past, noodzakelijk of gewenst is!

Bewegen

U beschikt over een uitgebreide bibliotheek met artikelen, video's en podcasts gericht op bewegen en sporten. Met de ruim 800 oefenvideo's stelt u tevens oefensessies samen voor gepersonaliseerde of groepscoaching. Het zelfstandig registreren van activiteiten is een standaard module in de app.

Voeding

Met de voedingsmodule geeft u algemene voedingsadviezen of gepersonaliseerde berekeningen op macro- of micronutriënten niveau. Interactief volgt of adviseert u uw patiënt of cliënt. Met de voedingsdatabase, diverse producten en meer dan 2.500 gezonde recepten van Ekomenu heeft u alles in huis voor een medisch advies of gezonde leefstijl.

Ontspanning en slaap

Vanuit uw dashboard voorziet u uw patiënten/cliënten van passende voorlichting, oefeningen of vragenlijsten op het gebied van slaap, ontspanning of welbevinden. De app is eveneens voorzien van een bibliotheek waar de nodige informatie of favorieten geraadpleegd kan worden.

Roken

Monitor uw cliënt/patiënt op rookgedrag en geef de juiste tips of stel artikelen beschikbaar die handvat en inzicht geven bij het stoppen met roken.

Alcohol

Coach en volg uw clïent/patiënt op het gebruik of minderen van overmatig alcoholgebruik. Informeer met tips of andere content beschikbaar in de Vivica bibliotheek.

Gedrag en motivatie

Motiveer of coach uw cliënt met de Kleine gewoontes module gebaseerd op het Tiny Habits concept van B.J. Fogg,. Maak gebruik van de programma's met video's, artikelen, podcasts of e-learnings voor gedrag- of gewoontecoaching.

Beschikbaar voor vele vakgroepen of toepassingen

Het Vivica platform is voor diverse zorgdomeinen of vakgroepen binnen het ziekenhuis beschikbaar. Naast reguliere leefstijlcoaching als de gecombineerde leefstijlinterventies is Vivica beschikbaar voor Oncologie, Cardiologie, Bariatrie, Prehabilitatie (Fit4Surgery), COVID, GGZ, Burnout, Neurologie, Allergologie en meer.

Het platform voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie

Als GLi-coach wil u maar 1 ding en dat is effectief coachen zodat cliënten hun persoonlijke doelen kunnen behalen! De tijd die u aan administratie dient te besteden wilt u tot een minimum beperken. Met het Viviva GLi-dashboard beschikt u naast uw coachingsdashboard over een geïntegreerde administratiemodule en automatische GLi-registerregistratie en verzending. Makkelijk voor u en uw cliënt!

Koppeling met alle activity trackers

Volg uw cliënt via bijna alle merken activity trackers. Een eenvoudige koppeling met Apple Health of Google Fit maakt het mogelijk om alle data verzameld met activity trackers automatisch te laten synchroniseren. Alle informatie is direct in de app als ook in uw dashboard inzichtelijk.

Slimme chatbox en chatten in groepsverband

Automatisch versturen of voorprogrammeren van chatberichten op door u gewenste dagen of tijdstippen. Persoonlijk chatten met uw cliënten of patiënten, groepen of groepsleden onderling. U heeft vele mogelijkheden om uw begeleiding of het uitrollen van interventies optimaal en effectief te laten plaatsvinden.

Uitgebreide ondersteuning voor zorgverlener of coach

Met Vivica beschikt over u een uitgebreid instrumentarium dat u als medisch teamlid, leefstijlcoach en ieder andere zorgverlener ondersteunt bij de uitvoering van uw vak. Zo beschikt u over een voorlichtingsbibliotheek met een groot assortiment video's of artikelen. Verder beschikt u over geïntegreerde testen, informatie uit gekoppelde wearables, vragenlijsten, een e-learningmodule en veel meer. Klik op onderstaande knop om meer te lezen over alle tools. 

Modulair samen te stellen app

Niet meer vastzitten aan een vaste layout en functionaliteit van een app? Stel met Vivica uw eigen app samen zodat u precies aansluit bij uw zorgverlening of zorgpad. Binnen de app heeft u diverse bouwstenen of modules tot uw beschikking waarmee u de functionaliteit zelf bepaalt. Voeg menumodules toe als thuismonitoring, zorgpadinformatie, bewegen, voeding of een chatfunctie. U bepaalt! En dat per groep of zorgpad individueel instelbaar.  

Uw eigen interventie landelijk opschalen?

Digitale ondersteuning is niet meer weg te denken bij leefstijlinterventies. Bent u eigenaar van een leefstijl of andere interventie maar beschikt u niet over een digitale omgeving? In Vivica bouwt u uw eigen interventie met uw eigen of aanwezige content en heeft u de mogelijkheid deze aan te bieden zonder grote investering. Geen zorgen over opschaling, borging van kwaliteit en continuatie. Uw gebruikers beschikken over het dashboard en de deelnemers over uw app.

Digitaal ondersteund samenwerken voor een multidisciplinaire benadering 

Wellicht een van de meest besproken onderwerpen binnen samenwerkingsverbanden of netwerken! Verwijzen, samenwerken, data delen en meer. De architectuur van het Vivica platform is gemaakt om juist deze wens te faciliteren. Zo zijn er gebruikersposities voor medisch teamleden, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen, externe medici als de huisarts, de leefstijlcoach, de buurtcoach en meer. Ook een leefstijlloketfunctionaliteit behoort tot de mogelijkheden. 
Uiteraard is de functionaliteit juridisch geborgd door een cliënt consentoptie.

Waarom Vivica Health & Lifestyle?

Gebruiksvriendelijk dashboard en app

Het Vivica platform is in samenspraak met medici, paramedici, leefstijlcoaches en patiënten ontwikkeld. Zowel het dashboard als de app zijn getest op gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid. Naast de Nationale Zorginnovatieprijs heeft Vivica diverse nationale en internationale prijzen en erkenningen gewonnen.  

Multidisciplinair of multitenant

Alle specifieke zorgverlening vanuit het Vivicadashboard met de modules Beweging en training, Voeding en diëtetiek, Mindfulness, Slaap en ontspanning, Roken en Alcohol. Alle zorg kan zowel op groepsniveau als op individueel niveau worden verleend. Samen inzicht in domeinoverstijgende informatie via het centrale dashboard.

Voor realtime monitoring en wetenschappelijk onderzoek

Uw dashboard staat in directe verbinding met de app van je patiënt of cliënt. Alle taken en informatie wordt instant in de app afgeleverd. De in de app ingevoerde scores, feedback of thuismetingen worden eveneens direct in uw dashboard zichtbaar. Het gehele platform is by design ontwikkeld voor data-analyse op een groot aantal indicatoren. Hiermee is het platform uitermate geschikt voor bijvoorbeeld grote projecten en wetenschappelijk onderzoek.

Breed inzetbaar in diverse vakgroepen of zorgdomeinen

Veel zorgdomeinen worden vanuit leefstijl ondersteund op effectiviteit en uitkomsten van de zorg en behandelingen. Vivica faciliteert inmiddels leefstijlbegeleiding vanuit o.a. de erkende Gli-programma's, Obesitas, Diabetes, Bariatrie, Oncologie, Cardiologie, Prehabilitatie (Fit4Surgery), COVID, GGZ, Burnout, Neurologie, Allergologie en meer. Daarnaast kan Vivica worden ingezet voor chronische zorgbegeleiding of sociaal domein gerichte programma's als 'Gezond in de wijk'.

Ik wil Vivica gebruiken!

Wilt u gebruik maken van het Vivica Health & Lifestyle Platform of bent u geïnteresseerd in een gratis demo? Vul het formulier hieronder in en wij nemen contact met u op.

Contact
Social media
Certificering